Stichting

Wordt NU Vriend van de Stichting en ontvang gratis een CD van het EnAccord Strijkkwartet!

Als u Vriend wordt van de Stichting Vrienden van het EnAccord Strijkkwartet ontvangt u gratis een CD van het EnAccord Strijkkwartet.
Als u de Vriendenstichting een warm hart toedraagt, kunt u een donatie overmaken op 
IBAN NL30 INGB 0003137139 t.n.v. St. Vrienden van het EnAccord Strijkkwartet. 
(Voor buiten Nederland: BIC-nummer: INGBNL2A)
Wilt u bij uw gift uw adresgegevens doorgeven?
Lees hieronder alles over de Stichting Vrienden van het EnAccord Strijkkwartet.

 

Doelstelling

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.
De stichting heeft ten doel:

 1. het bevorderen van de muziekbeoefening in de ruimste zin van het woord;
 2. het geven of doen uitgeven van muziekuitvoeringen, het uitbrengen van muziek, op compact discs, banden, andere geluidsdragers en op het Internet;
 3. het componeren of doen componeren van muziek, het verkrijgen en exploiteren van muziekauteursrechten en muziekauteursrechtelijke licenties;
 4. het uitgeven of doen uitgeven van muziek en muziekteksten;
 5. het exploiteren van muziek in het algemeen, en al hetgeen bevorderlijk is of daarmee verband houdt, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit onze eigen kwartetleden:

Helena Druwe, voorzitter


Ilka van der Plas, secretaris


Rosalinde Kluck, penningmeester


over toenmalig bestuurslid Jaring Walta:

“Wij zijn erg verdrietig door het overlijden van Jaring Walta. Hij was een bevlogen leermeester een betrokken mentor en een belangrijke ambassadeur van ons kwartet. Vele jaren was hij voorzitter van onze Vriendenstichting.
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, zullen wij zijn wijze lessen en zijn eerlijke analyses missen en onze herinneringen aan hem koesteren.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.”
EnAccord strijkkwartet, febr 2020

 

Beloningsbeleid

In artikel 5 van de statuten is opgenomen dat de leden van het bestuur ‘recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en voorts op een niet bovenmatig vacatiegeld’. In de praktijk is het echter zo dat de bestuursleden geen vacatiegeld ontvangen en dat de bestuursleden ook geen onkosten declareren.

 

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

Werkzaamheden
De instelling verricht de volgende werkzaamheden:

 • het bevorderen van de strijkkwartetmuziek in algemene zin door het financieel ondersteunen van de activiteiten van het EnAccord Strijkkwartet.
 • het bevorderen van de strijkkwartetmuziek in algemene zin door het financieel ondersteunen van andere strijkkwartetten.
 • Subsidiëring van andere vormen van muziekbeoefening.
 • De stimulering van muziekbeoefening in de ruimste zin van het woord.

Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

 • het ondersteunen van diverse projecten van strijkkwartetten;
 • ontwikkeling van promotiemateriaal ten behoeve van de bevordering van de muziekbeoefening.

 

Uitgeoefende activiteiten

De vrienden hebben de o.a. de volgende activiteiten mede mogelijk gemaakt:

 • Aanschaf bladmuziek
 • Volgen van diverse masterclasses in het buitenland
 • Deelname aan diverse internationale concoursen
 • Productie van een CD
 • Organisatie van ‘Vriendenconcerten’

 

Financiële verantwoording

Binnenkort zal hier de financiële verantwoording worden gepubliceerd.

 

Postadres

Nassaukade 32A
2281 XC Rijswijk
Fiscaal nummer
8181.46.539